نوآوران امین
1399/10/07
17:28
پارس خودرو (#خپارس) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۵۲.۱۹ درصدی فروش آ...

پارس خودرو (#خپارس)



گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



✅افزایش ۵۲.۱۹ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۷۴۲.۹۶ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۳۵۰.۸ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته



تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0