بااقتصاد
1400/10/15
19:55
نماد برکت بیشترین ارزش معاملات بازار را کسب کرد

نماد برکت از گروه دارویی با داد و ستد بیش از ۳۲ میلیون سهم به ارزش بیش از ۵۷ میلیارد تومان توانست بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد برکت از گروه دارویی با داد و ستد بیش از ۳۲ میلیون سهم به ارزش بیش از ۵۷ میلیارد تومان توانست بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.


بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانیگن خرید هر کد حقیقی ۱۴ میلیون و میانگین فروش نیز ۳۲ میلیون تومان بوده است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از ۶.۵ میلیارد تومان از این نماد خارج کرده‌اند.


بعد از برکت نمادهای وپاسار و خودرو به ترتیب با ارزش معاملات بیش از ۴۲ و ۳۷ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کردند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0