کارگزاری آبان
1399/08/10
21:13
📊#سخاش اطلاعیه 99/08/10 *سیمان خاش* اطلاعیه عرضه 16/93 درصدی از سهام شرکت سیمان خاش به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)

📊#سخاش


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۰


*سیمان خاش*


اطلاعیه عرضه ۱۶/۹۳ درصدی از سهام شرکت سیمان خاش به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)
انتهای خبر

0
0