کدال۳۶۰
1399/10/10
10:34
#وسینا آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/12/29 شرکت بانک سینا با ف...

#وسینا


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت بانک سینا با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۱۰:۳۴:۴۷ (۷۰۷۹۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0