کدال۳۶۰
1401/01/14
09:04
#ویسا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از محل واگذاری س...

#ویسا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪ شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ ویسا با سرمایه ثبت شده ۱,۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۷۴,۳۰۹ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۰٪ به مبلغ ۷۴,۳۰۶ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۱-۱۴ ۰۹:۰۴:۵۶ (۸۶۵۳۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0