سهم گلچین
1401/01/27
10:06
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,463,636 9507.10 واحد مثبت ارزش بازار 58,294,286 میلیارد ریال ارزش معاملات 17,746 میلیارد ریال حجم معاملات 3.571 میلی...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۴۶۳,۶۳۶


۹۵۰۷.۱۰ واحد مثبت


ارزش بازار ۵۸,۲۹۴,۲۸۶ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۱۷,۷۴۶ میلیارد ریال


حجم معاملات ۳.۵۷۱ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فولاد ۹۵۶ واحد مثبت


فملی ۸۰۳ واحد مثبت


شتران ۷۶۸ واحد مثبت


شبندر ۶۰۷ واحد مثبت


اخابر ۳۶۱ واحد مثبت


خودرو ۳۴۸ واحد مثبت


همراه ۳۳۱ واحد مثبتانتهای خبر

0
0