کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/08
09:00
داستان بلوک خودروییها هم مثل برجام شده ببینیم کدومشون زودتر به نتیجه میرسه ❇️ شفاف سازی #خودرو #خودرو به استحضار می رساند احتراماً عطف به نام...

داستان بلوک خودروییها هم مثل برجام شدهببینیم کدومشون زودتر به نتیجه میرسه
❇️ شفاف سازی #خودرو#خودرو به استحضار می رساند احتراما عطف به نامه به شماره پیگیری ۹۱۹۳۵۲مورخ ۰۵/۰۵/۱۴۰۱ آن اداره محترم در خصوص واگذاری سهام شرکتهای گروه ، به استحضار می رساند این شرکت هر دو برنامه واگذاری سهام درون گروهی و واگذاری سهام شرکتهای زیر مجموعه را در دستور کار خود قرارداده که در صورت وجود متقاضی و با رعایت صرفه و صلاح، اقدامات مورد نیاز جهت واگذاری صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است که واگذاری سهام درون گروهی در اولویت برنامه های واگذاری این شرکت قرار دارد .

انتهای خبر

0
0