کانال کدال
1400/03/19
21:22
📊 نماد: لابسا 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: آبسال ✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه ...

📊 نماد: لابسا📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت: آبسال✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۸۶٪)


از مبلغ ۲,۵۹۲,۶۹۳ میلیون ریال به مبلغ ۴,۸۳۳,۷۶۰ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۱۶۵٪)


از مبلغ ۴۹۲,۵۸۲ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۰۴,۹۳۴ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۱۶۵٪)


تحقق سود ۳,۶۲۵ ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۷۲٪)


علت افزایش: موجودی مواد و کالا💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۴۱٪)


علت افزایش: پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۱۰۶٪)


علت افزایش: سود انباشته🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۲۱۲٪)


علت افزایش: نقد حاصل از عملیات📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#لابسا #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_نشده ➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۹:۱۸:۳۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال کدال⬇️⬇️


🆔:

انتهای خبر

0
0