کارگزاری آبان
1400/09/09
09:16
📈نفتی ها با جبران بخشی از افت قیمت نفت در معاملات روز گذشته با تعادل میان خریداران و فروشندگان در مدار منفی داد و ستد می شوند.#شپنا، #شبندر، #شتران...

📈نفتی ها با جبران بخشی از افت قیمت نفت در معاملات روز گذشته با تعادل میان خریداران و فروشندگان در مدار منفی داد و ستد می شوند.#شپنا، #شبندر، #شتران، #شسپا، #شبریز، #شاوان، #شبهرن، #ونفت و #شرانل در مدار منفی و متعادل معامله می شوند.در این میان #شنفت و #شراز با گرایش مثبت، متعادل اند.#شزنگ نیز تک نماد مورد توجه گروه است.


انتهای خبر

0
0