سهم گلچین
1399/08/10
23:47
#تنوین اطلاعیه 99/08/10 *تامين سرمايه نوين* تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 9,000 میلیارد ریال به 15,000 میلیارد ریال (...

#تنوین


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۰


*تامین سرمایه نوین*


تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۹,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۶۷ درصد)


از محل مطالبات و اورده نقدی
#فاسمین


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۰


*کالسیمین*


۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)مبلغ ۶۹۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است.


۷۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0