کدال۳۶۰
1399/08/24
19:05
#مدار صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار ▪️ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در د...

#مدار


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار▪️ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۲,۲۸۵ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸٪ افت داشته است▪️ «مدار» با سرمایه ثبت شده ۱۴,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۱,۹۹۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۴ ۱۹:۰۵:۴۲ (۶۸۷۳۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0