بورس۲۴
1403/01/15
17:16
پذیره نویسی واحدهای صندوق درآمد ثابت کیان در فرابورس

بورس ۲۴:بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان از روز یک شنبه ۱۹ فروردین آغاز و به مدت ۳ روز کاری ادامه خواهد داشت.

بورس۲۴ :بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان از روز یک شنبه ۱۹ فروردین آغاز و به مدت ۳ روز کاری ادامه خواهد داشت.


یل
انتهای خبر

0
0