بولتن اقتصادی
1399/08/18
11:51
آینده بورس امیدوارکننده است امین موسوی کارشناس بازار سرمایه: 🔹اکنون تنها مشکل موجود در بورس موضوع نقدشوندگی است. 🔹در صورت برطرف شدن مشکل نقدشوندگی...

آینده بورس امیدوارکننده استامین موسوی کارشناس بازار سرمایه:


🔹اکنون تنها مشکل موجود در بورس موضوع نقدشوندگی است.


🔹در صورت برطرف شدن مشکل نقدشوندگی، می‌توان شاهد روزهای خوبی در این بازار بود.


🔹عدم هماهنگی در نهادهای ناظر، معاملات بازار را متزلزل کرد.


🔹این موضوع باعث خدشه دار شدن اعتماد سهامداران در بازار شده است.


🔹آینده بورس امیدوار کننده است.


🔹بازار سهام اکنون برای سرمایه‌گذاری بسیار ارزنده به نظر می‌رسد.


🔹مشکلی که اکنون در بازار وجود دارد عدم رفتار درست و متناسب با بازار از سوی سهامداران حقوقی است.

انتهای خبر

0
0