بورس۲۴
1401/02/27
16:19
شفاف سازی «ارفع» در خصوص چگونگی تسویه تسهیلات بانک صنعت و معدن

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آهن و فولاد ارفع در خصوص چگونگی تسویه تسهیلات بانک صنعت و معدن شفاف سازی نمود.

شفاف سازی «ارفع» در خصوص چگونگی تسویه تسهیلات بانک صنعت و معدن

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آهن و فولاد ارفع در خصوص چگونگی تسویه تسهیلات بانک صنعت و معدن اعلام نمود مانده حساب تسهیلات ارزی به مبلغ ۲۴.۵ میلیون یورو شامل اصل و سود تسهیلات استفاده شده می باشد.


این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک پرداخت شده و بانک بر همین مبنا بازپرداخت آن را با نرخ سود ۷ درصد به ماخذ مبالغ ارزی پرداخت شده مطالبه نموده است.


بانک با پرداخت ۲۵ درصد از اقساط معوق حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۳۱ موافقت نمود. که شرکت بر حسب این موافقت شرکت اقدام به پرداخت ۷۹.۱۱۶ میلیون ریال از اقساط معوق نمود.


ارفع
انتهای خبر

0
0