کارگزاری آبان
1399/10/29
08:21
📊#بمیلا اطلاعیه 99/10/27 *توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه شرکت زیر مجموعه- گروه ب) ...

📊#بمیلا


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۷


*توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه شرکت زیر مجموعه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0