سیگنال یاب روزانه
1399/09/23
08:44
مصوبه مهم شورایعالی بورس: افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان. ...

مصوبه مهم شورایعالی بورس:افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان.


اختصاص ۵۰ درصد حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام به خرید سهام عدالتانتهای خبر

0
0