کدال۳۶۰
1399/11/08
18:39
#قشرین اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان ▪️ شرکت...

#قشرین


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان
▪️ شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۴۲ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۸۸ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «قشرین» با سرمایه ثبت شده ۹۶۵,۰۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۰,۲۷۵ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۱۸:۳۹:۵۲ (۷۱۷۴۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0