کارگزاری آبان
1399/08/18
08:35
📊#قلرست اطلاعیه 99/08/18 *قند لرستان* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منته...
📊#قلرست
اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸
*قند لرستان*
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱


انتهای خبر

0
0