کارگزاری آبان
1399/08/18
08:35
📊#قلرست اطلاعیه 99/08/18 *قند لرستان* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منته...

📊#قلرست


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸


*قند لرستان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
انتهای خبر

0
0