تی اس ای پرس
1399/10/06
15:26
#سیمان 🔹 تولید 90 میلیون تنی سیمان که در دهه هشتاد سیاست‌ گذاری شد و به مرحله اجرا رسید، درحال حاضر با چالش‌های متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کند. 🔹...

#سیمان🔹 تولید ۹۰ میلیون تنی سیمان که در دهه هشتاد سیاست گذاری شد و به مرحله اجرا رسید، درحال حاضر با چالش‌های متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کند.🔹برخی تولید فراتر از ظرفیت کشور توسط برنامه‌ریزان را نکوهش می‌کنند و اعتقاد دارند حداکثر ظرفیت ایجاد شده باید ۶۰ میلیون تن می‌بود. این گروه معمولا در اظهارنظرهای خود حتی قیمت سیمان کنونی را برای صنعت ساختمان و مسکن، محرک افزایش قیمت می‌دانند.🔹در مقابل این گروه، تولیدکنندگانی قرار دارند که صدای اعتراض آنها به‌ویژه توسط بخش خصوصی روز به روز بلندتر می‌شود و البته تاکنون راه به جایی نبرده‌اند. آنها معتقدند افزایش ظرفیت تولید بر مصرف به دلیل رشد منفی اقتصادی و متعاقب آن رکود بخش ساختمان و عمران در یک دهه اخیر بوده و ایجاد کارخانه‌های فراتر از ظرفیت این شرایط را ایجاد نکرده است.TsePress.com/۴۴۹۸۵-۲

انتهای خبر

0
0