بورس پرس
1399/08/25
09:52
نماد ۶ شرکت جدید سرمایه گذاری استانی آماده گشایش در بورس شد

بورس تهران زمان گشایش نماد ۶ شرکت دیگر و جدید سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را با سرمایه ۹.۱ تا ۱۵.۸ هزار میلیارد تومانی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، بورس تهران زمان گشایش نماد یازدهمین تا شانزدهمین شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را با سرمایه ۹.۱ تا ۱۵.۸ هزار میلیارد تومانی اعلام کرد.


براین اساس، شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی سهام عدالت ، سه شنبه ۲۷ آبان برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به عنوان یازدهمین شرکت سرمایه گذاری استانی با نماد "وساغربی" آماده انجام معامله خواهد بود.


سرمایه این شرکت ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان است و با توجه به ترکیب پرتفوی سهام بورسی، سرمایه جدید ثبت شده بر اساس ارزش پرتفوی یک تیرماه تعیین شده و پیرو افزایش قیمت سهام شرکت های موجود در پرتفوی، ارزش دارایی های آن افزایش یافته است. لازم است سهامداران فعلی نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام کنند.


همچنین شرکت سرمایه گذاری استان کردستان سهام عدالت ، سه شنبه ۲۷ آبان برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به عنوان دوازدهمین شرکت سرمایه گذاری استانی با نماد "وسکرد" آماده انجام معامله خواهد بود.


سرمایه این شرکت ۹.۱ هزار میلیارد تومان است و با توجه به ترکیب پرتفوی سهام بورسی، سرمایه جدید ثبت شده بر اساس ارزش پرتفوی یک تیرماه تعیین شده و پیرو افزایش قیمت سهام شرکت های موجود در پرتفوی، ارزش دارایی های آن افزایش یافته است. لازم است سهامداران فعلی نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام کنند.


شرکت سرمایه گذاری استان گیلان سهام عدالت ، سه شنبه ۲۷ آبان برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به عنوان سیزدهمین شرکت سرمایه گذاری استانی با نماد "وسگیلا" آماده انجام معامله خواهد بود.


سرمایه این شرکت ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان است و با توجه به ترکیب پرتفوی سهام بورسی، سرمایه جدید ثبت شده بر اساس ارزش پرتفوی یک تیرماه تعیین شده و پیرو افزایش قیمت سهام شرکت های موجود در پرتفوی، ارزش دارایی های آن افزایش یافته است. لازم است سهامداران فعلی نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام کنند.


دراین میان، شرکت سرمایه گذاری استان لرستان سهام عدالت ، سه شنبه ۲۷ آبان برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به عنوان چهاردهمین شرکت سرمایه گذاری استانی با نماد "وسلرستا" آماده انجام معامله خواهد بود.


سرمایه این شرکت ۹.۲ هزار میلیارد تومان است و با توجه به ترکیب پرتفوی سهام بورسی، سرمایه جدید ثبت شده بر اساس ارزش پرتفوی یک تیرماه تعیین شده و پیرو افزایش قیمت سهام شرکت های موجود در پرتفوی، ارزش دارایی های آن افزایش یافته است. لازم است سهامداران فعلی نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام کنند.


شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهام عدالت ، سه شنبه ۲۷ آبان برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به عنوان پانزدهمین شرکت سرمایه گذاری استانی با نماد "وسهمدا" آماده انجام معامله خواهد بود.


سرمایه این شرکت ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان است و با توجه به ترکیب پرتفوی سهام بورسی، سرمایه جدید ثبت شده بر اساس ارزش پرتفوی یک تیرماه تعیین شده و پیرو افزایش قیمت سهام شرکت های موجود در پرتفوی، ارزش دارایی های آن افزایش یافته است. لازم است سهامداران فعلی نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام کنند.


شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهام عدالت ، سه شنبه ۲۷ آبان برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به عنوان شانزدهمین شرکت سرمایه گذاری استانی با نماد "وسیستا" آماده انجام معامله خواهد بود.


سرمایه این شرکت ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان است و با توجه به ترکیب پرتفوی سهام بورسی، سرمایه جدید ثبت شده بر اساس ارزش پرتفوی یک تیرماه تعیین شده و پیرو افزایش قیمت سهام شرکت های موجود در پرتفوی، ارزش دارایی های آن افزایش یافته است. لازم است سهامداران فعلی نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام کنند.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0