مجید سلطانی
1400/03/03
11:44
من مدتها بود که نوسانگیری در بورس را رها کرده بودم چون احساس می کردم پولش خوردن نداره! بارها هم در این کانال در نکوهش این مدل کسب درآمد کردن گفته ب...

من مدتها بود که نوسانگیری در بورس را رها کرده بودم چون احساس می کردم پولش خوردن نداره! بارها هم در این کانال در نکوهش این مدل کسب درآمد کردن گفته بودم. اما حالا با دیدن بازیهای این چند وقت بازار، دارم به این فکر می کنم که اساسا نون این بازار خوردن نداره! البته اگر نونی بده! من در طول ۲۰ سال گذشته بازیها و دستکاری های زیادی در بازار دیده بودم و هر بار خودم را توجیه می کردم، اما اینبار هیچ توجیهی برای حضور در چنین بازاری پول ندارم. احتمالا دیگر هیچ وقت به این بازار برنخواهم گشت.


انتهای خبر

0
0