نوآوران امین
1400/08/01
15:40
پتروشیمی داراب(#شاراب) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ⭕️کاهش 51 درصدی سود خالص 6 م...

پتروشیمی داراب(#شاراب)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)⭕️کاهش ۵۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0