بولتن اقتصادی
1399/08/13
11:10
قیمت فعلی دلار واقعی نیست 🔹رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که تقاضای ارز را به هیچ وجه نباید تحریک کرد، گفت: قیمت واقعی دلار این نیست و باید ک...

قیمت فعلی دلار واقعی نیست🔹رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که تقاضای ارز را به هیچ وجه نباید تحریک کرد، گفت: قیمت واقعی دلار این نیست و باید کاهش پیدا کند.

انتهای خبر

0
0