نوآوران امین
1399/10/29
07:34
در معاملات روز ۲۷ دی ماه شاهد خروج ۲۵,۱۱۷ میلیارد ریال #نقدینگی_حقیقی_ها از بازار سرمایه هستیم. نمادهایی که در جریان معاملات روز ۲۷ دی ماه بیش ترین...

در معاملات روز ۲۷ دی ماه شاهد خروج ۲۵,۱۱۷ میلیارد ریال #نقدینگی_حقیقی_ها از بازار سرمایه هستیم. نمادهایی که در جریان معاملات روز ۲۷ دی ماه بیش ترین ورود #نقدینگی_حقیقی_ها را داشته اند به ترتیب:#چخزر


#تشتاد


#وخارزم


#تکشا


#ولملت
#سامانه_ذره_بینwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امینانتهای خبر

0
0