بورس۲۴
1400/12/05
10:59
عملکرد بهمن ماه «حریل»چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ریل پرداز سیر گزارش فعالیت ماهانه ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه خود را منتشر کرد.

عملکرد بهمن ماه «حریل»چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ریل پرداز سیر گزارش فعالیت ماهانه ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه خود را منتشر کرد.براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در مدت ۱۱ ماهه نخست ۱۴۰۰ حدود ۴۶۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. که از این مبلغ ۴۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


حریل
انتهای خبر

0
0