بورس پرس
1402/02/19
12:55
۳۱ شرکت به تابلو معاملات بازگشتند و ۸ نماد راهی مجمع شدند

در برابر توقف ۸ نماد بورسی و فرابورسی برای برگزاری مجامع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده، ۳۱ شرکت بازگشایی و به تابلو معاملات بازگشتند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در پایان معاملات امروز ، نماد شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان برای برگزاری مجمع سالانه، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران برای مجمع عادی بطور فوق العاده، سیمان لار سبزوار و جوشکاب یزد برای دو مجمع عادی بطور فوق‌العاده و فوق العاده، پارس سویچ و کشت و صنعت پیاذر برای مجمع فوق العاده، سیمان خاش برای دو مجمع سالانه و فوق العاده، تامین سرمایه خلیج فارس برای جلسه هیات مدیره، متوقف شد.


بر اساس این گزارش، "رتاپ" برای تصویب صورت های مالی، "خبازرس" برای انتخاب اعضای هیات مدیره، "سبزوا، بکاب" برای انتخاب اعضای هیات مدیره و تطابق اساسنامه و افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی، "بسویچ، غاذر" برای افزایش سرمایه ۶۳ و ۱۲۰ درصدی از محل سود انباشته، "سخاش" برای تصویب صورت های مالی و تطاب اساسنامه، "تفارس" برای افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل آورده نقدی سهامداران، پنج شنبه و شنبه هفته جاری تصمیم گیری می کنند.


همچنین نماد شرکت های قند تربت جام، قند نقش جهان، تولی پرس، کف، داروسازی کاسپین تامین، قند بیستون، جنرال مکانیک، قند ارومیه ، قند نیشابور ، قند پیرانشهر، گروه بهمن، آما، حمل ونقل بین المللی خلیج فارس، شیشه دارویی رازی، لعابیران، پتروشیمی نوری، بین المللی توسعه ساختمان، قند شیرین خراسان، قند تربت حیدریه پس از افشای اطلاعات با اهمیت، سرمایه گذاری پارس توشه ، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، عمران و توسعه شاهد، قاسم ایران، سالمین، سرمایه گذاری آتیه دماوند با انتشار اطلاعات برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی، سیمان فارس نو، سیمان قاین، توکا رنگ فولاد سپاهان، ژلاتین کپسول، آسیا سیر ارس، گسترش سرمایه گذاری ایرانیان پس از برگزاری مجامع سالانه و فوق العاده، بازگشایی و به تابلو معاملات بازگشتند.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0