آواتحلیل
1400/04/13
09:41
📌مقایسه فروش فصلی فولاد هرمزگان جنوب #هرمز درآمد فروش هرمز در بهار 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 210 درصدی تجربه کرده است... Hamfekran.com

📌مقایسه فروش فصلی فولاد هرمزگان جنوب #هرمزدرآمد فروش هرمز در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۱۰ درصدی تجربه کرده است...Hamfekran.com
انتهای خبر

0
0