کدال۳۶۰
1400/04/01
00:34
#خبنیان #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (#حسابرسی_شده) شرکت بنیان دیزل ▪️ شرکت بنیان دیزل در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 ...

#خبنیان


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (#حسابرسی_شده) شرکت بنیان دیزل
▪️ شرکت بنیان دیزل در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۲,۶۶۷ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴,۵۷۹٪ افزایش داشته است▪️ «خبنیان» با سرمایه ثبت شده ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۴۶,۷۰۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.۱۴۰۰-۰۴-۰۱ ۰۰:۳۴:۵۲ (۷۵۹۰۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0