نوآوران امین
1400/12/29
11:42
قند لرستان (#قلرست) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ⭕️کاهش (۴۳.۹۶) درصدی فرو...

قند لرستان (#قلرست)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۴/۳۱⭕️کاهش (۴۳.۹۶) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۳۰.۰۸ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۴۸.۵۷ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0