تحلیل کاربردی هلالات
1401/02/21
15:53
#حمل_نقل نمادهای تحت بررسی: حریل حآسا توریل حآفرین حپارسا حتوکا در این صنعت 6نماد را بررسی کردیم که در محدوده پایین P.e گروه هستند. * با توجه ب...

#حمل_نقلنمادهای تحت بررسی: حریل حآسا توریل حآفرین حپارسا حتوکادر این صنعت ۶نماد را بررسی کردیم که در محدوده پایین P.e گروه هستند.* با توجه به ابهامات موجود و تنوع خدمات و همچنین میزان رشد درآمد در سال گذشته، آخرین افزایش نرخ های اعلامی به همراه عبور از کرونا و طبعا گشایش مسیرها، درآمد شرکت ها حدود ۴۰درصد رشد کرده است.*هزینه ها با شیب ۳۵درصد رشد کرده است.*عموم شرکت ها در حال تلاش برای تامین واگن های جدید هستند اما بعید به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۱ شاهد تحولی به لحاظ تامین واگن یا لوکوموتیو باشیم.*تمامی اطلاعات با ارقام پیشبینی درج گردیده تا راهنمای خوبی برای تحلیل جامع توسط شما، مخاطب گرامی باشد. به احتمال قوی، ارقام واقعی با مفروضات درج شده، انحراف با اهمیتی از جدول فوق نخواهد داشت.*این یک بررسی اولیه برای فهم شرایط این صنعت با توجه به اخبار مرتبط با آن است لذا بر این اساس نسبت به تحلیل جامع نمادها اقدام کنید و متکی به اعداد این مطلب نباشید.

انتهای خبر

0
0