نوسان روزانه
1399/10/29
12:18
دوستان عزیز در چنین مواقعی از سیستم دوری کنید و تصمیم عجولانه نگیرید بزودی تکلیف برباد رفتن سرمایه مردم مشخص میشه همگی خسته نباشید

دوستان عزیز در چنین مواقعی از سیستم دوری کنید و تصمیم عجولانه نگیرید بزودی تکلیف برباد رفتن سرمایه مردم مشخص میشه


همگی خسته نباشیدانتهای خبر

0
0