کدال۳۶۰
1401/02/30
13:38
#بکهنوج #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل...

#بکهنوج


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۱۷۸,۴۹۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۱٪ افزایش داشته است.▪️«بکهنوج» با سرمایه ثبت شده ۱۶,۰۵۰,۴۹۶ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ مبلغ ۵۱۹,۸۷۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۳:۴۰:۰۲ (۸۸۴۲۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0