نبسا
1399/08/10
13:30
☑️رییس بانک مرکزی:‌ نرخ سود سپرده بانکی تغییر نمی‌کند عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: کاهش سود سپرده قانونی بانکی ارتباطی...

☑️رییس بانک مرکزی: نرخ سود سپرده بانکی تغییر نمی‌کندعبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: کاهش سود سپرده قانونی بانکی ارتباطی به سود سپرده ندارد و بانک مرکزی به دنبال افزایش سود سپرده بانکی نیست. رییس کل بانک مرکزی: ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ میلیارد تومان می‌شد و به بانک‌ها تخصیص دادیم تا به مردم وام کم سود بدهیم. این به معنای افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده بانکی نیست.@nbsacannel

انتهای خبر

0
0