کدال۳۶۰
1401/03/28
21:15
#خزر ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه فنرسازی زر #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/03/28 ساعت 10:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 2,58...

#خزر


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه فنرسازی زر #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۲,۵۸۷,۹۹۷ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۳۰۸🔹 سود نقدی هر سهم: ۴۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱,۱۱۳,۸۵۲ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۳-۲۸ ۲۱:۱۵:۵۶ (۸۹۸۰۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0