نوآوران امین
1401/03/11
15:07
سیمان سپاهان(#سپاها) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 66 درصدی درآمدهای عملیات...

سیمان سپاهان(#سپاها)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۶۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۱۹۸,۸۸۹ میلیون ریال به مبلغ ۶,۹۷۵,۸۲۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۷۹ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۸۸۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0