کدال۳۶۰
1401/05/31
20:09
#وسبحان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری سبحان ▪️ شرکت سرمایه گذاری سبحان در دوره 12 ماهه منتهی به 14...

#وسبحان


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری سبحان▪️ شرکت سرمایه گذاری سبحان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۲۸٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۱,۰۶۹ ریال سود محقق کرده است.▪️ «وسبحان» با سرمایه ثبت شده ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مبلغ ۵,۳۴۳,۱۳۲ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۲٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۲۰:۰۹:۵۱ (۹۲۴۷۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0