بورس امروز
1399/10/08
18:59
‌‌❇ دولت شکستن تحریم ها و معیشت مردم را با جدیت پیگیری خواهد کرد 🔹رئیس جمهور تاکید کرد: دولت در ماه های باقیمانده تا پایان فعالیت خود، سلامت مردم،...

❇ دولت شکستن تحریم ها و معیشت مردم را با جدیت پیگیری خواهد کرد🔹رییس جمهور تاکید کرد: دولت در ماه های باقیمانده تا پایان فعالیت خود، سلامت مردم، شکستن تحریم ها و معیشت مردم را با جدیت و با همکاری قوای دیگر پیگیری خواهد کرد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔

انتهای خبر

0
0