اقتصاد آنلاین
1400/05/28
08:14
📌انفجار در مجتمع پتروشیمی حیفا 🔹ساعاتی پس از آتش سوزی در یک شناور رژیم صهیونیستی منابع عبری زبان از انفجار در یک مجتمع پتروشیمی در حیفا خبر دادند....

📌انفجار در مجتمع پتروشیمی حیفا🔹ساعاتی پس از آتش سوزی در یک شناور رژیم صهیونیستی منابع عبری زبان از انفجار در یک مجتمع پتروشیمی در حیفا خبر دادند.


🔹رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجار شدیدی در این مجتمع پتروشیمی خبر داد و در عین حال مدعی شد که علت این انفجار نقص فنی در تاسیسات بوده است.
انتهای خبر

0
0