بورس۲۴
1400/10/07
15:59
«خبهمن» از افزایش سرمایه شرکت فرعی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه بهمن اعلام نمود سرمایه شرکت تیوان از مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱.۵۰۰ میلیارد ریال ازمحل آورده نقدی افزایش یافته است.

انتهای خبر

0
0