سهامیاب - آموزش بورس
1400/10/08
10:06
خودروسازان بار دیگر افزایش تقاضا را تجربه میکنند. #خپارس و #خزامیا در آستانه صف خرید هستند.

خودروسازان بار دیگر افزایش تقاضا را تجربه میکنند. #خپارس و #خزامیا در آستانه صف خرید هستند.


انتهای خبر

0
0