آتی کالا
1401/06/01
11:15
کیهان: 🔹ادعاها درباره برجام سراسر دروغ است، هیچ تحریمی با این توافق برداشته نمی‌شود. 🔹بعد از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌...

کیهان:


🔹ادعاها درباره برجام سراسر دروغ است، هیچ تحریمی با این توافق برداشته نمی‌شود.


🔹بعد از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شد.


🔹اروپایی‌ها سگ دست آموز رئیس‌جمهور آمریکایند، این روزها به مصرف هیزم و غذای کپک زده روی آورده‌اند.@atikalapublicانتهای خبر

0
0