کانال کدال
1399/10/29
08:59
📊 نماد : قشیر 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد ...

📊 نماد : قشیر📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(۵۰+٪)


از مبلغ ۱,۲۹۶,۳۷۷ میلیون ریال به مبلغ ۱,۹۴۹,۵۵۹ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۱۱۷٪)


از مبلغ ۵۶,۴۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲۲,۶۱۴ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۳۰۷٪)


تحقق سود ۳۷۲ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۴۲۵ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۵۹٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۷۹٪)


علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۳۲٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۸۳۶٪)


علت: افزایش جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #قشیر #صورت_مالی_۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۸:۳۱:۵۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0