کارگزاری آبان
1399/09/23
08:39
#دیدگاه_بامدادی بازار با رشد اخیر در محدوده مقاومتی قرار گرفته و شاهد جدال سنگین خریداران و فروشندگان هستیم هرچند وضعیت پارامترهای اساسی بنیادی همگ...

#دیدگاه_بامدادی


بازار با رشد اخیر در محدوده مقاومتی قرار گرفته و شاهد جدال سنگین خریداران و فروشندگان هستیم هرچند وضعیت پارامترهای اساسی بنیادی همگی از خریداران حمایت می نماید. با توجه به افزایش عرضه ها در نمادهای بزرگ طی روز گذشته احتمال افزایش عرضه ها در ابتدای معاملات روز جاری وجود خواهد داشت و البته می توان به تعادل در بازار در ادامه معاملات خوش بین بود.
انتهای خبر

0
0