بولتن اقتصادی
1399/08/11
22:45
چین گنبد مساجد و سایر المان‌های مذهبی مسلمانان را از مساجد حذف کرد. گنبد سبز مسجد «نان گوان» در یین چوان برداشته شده و حرکتی مشابه در مساجد لین شی...

چین گنبد مساجد و سایر المان‌های مذهبی مسلمانان را از مساجد حذف کرد.گنبد سبز مسجد «نان گوان» در یین چوان برداشته شده و حرکتی مشابه در مساجد لین شیا معروف به «مکه کوچک» انجام شده است./توییت پرسانتهای خبر

0
0