کانال بترانس
1399/09/23
12:26
#غگل این سهم رو تو صف فروش سنگینی معرفی کردیم. الان حدود19 درصد تو سودیم. حقوقی حمایت های خوبی داره میکنه. به سهامداری خود ادامه دهید.

#غگل


این سهم رو تو صف فروش سنگینی معرفی کردیم. الان حدود۱۹ درصد تو سودیم.


حقوقی حمایت های خوبی داره میکنه. به سهامداری خود ادامه دهید.
انتهای خبر

0
0