بورس۲۴
1401/03/02
10:50
عملکرد ۵ ماهه «ساربیل» منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان آرتا اردبیل در ۵ منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۱۸۴ میلیارد تومان درآمد داشت.

عملکرد 5 ماهه «ساربیل» منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان آرتا اردبیل در ۵ منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۱۸۴ میلیارد تومان درآمد داشت. که از این مبلغ ۶۰ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۵ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد رشد داشته است.


ساربیلساربیل
انتهای خبر

0
0