آواتحلیل
1399/10/04
13:35
#بررسی_گزارش_کدال #فوکا 📌 فولاد کاویان در آذر ماه بیشترین فروش ماهانه خود را به مبلغ 230 میلیارد تومان به ثبت رساند. جمع فروش دوره نه ماهه 1315 می...

#بررسی_گزارش_کدال #فوکا📌 فولاد کاویان در آذر ماه بیشترین فروش ماهانه خود را به مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان به ثبت رساند. جمع فروش دوره نه ماهه ۱۳۱۵ میلیارد تومان بوده که این عدد در مدت مشابه سال قبل تنها حدود ۱۶۶ میلیارد تومان بوده است.انتهای خبر

0
0