بورس پلنر
1399/09/04
19:37
📌 #پترول در آبان پتروشیمی ارومیه فروخت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در آبان، فروشنده سهام پتروشیمی ارومیه بوده و از محل واگذاری 28.9 میلیا...

📌 # پترول در آبان پتروشیمی ارومیه فروختگروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در آبان، فروشنده سهام پتروشیمی ارومیه بوده و از محل واگذاری ۲۸.۹ میلیارد تومانی آن سود ۲۶.۶ میلیارد تومانی به دست آورده است.قیمت تمام شده هر سهم پتروشیمی ارومیه برای پترول ۱۶۰.۹ تومان و قیمت واگذاری هر سهم ۲۰۶۴.۸ تومان بوده است.@bourse_planner۱

انتهای خبر

0
0