تکنیکال ثنایی
1399/09/02
10:50
#چکارن.99/09/02 با حد ضرر300تومان بسیار شرایط مناسبی دارد ودر اینده شاهد روزهای خوبی در این سهم خواهیم بود برای دیدن این روزها قدری نیاز به اماده س...

#چکارن.۹۹/۰۹/۰۲


با حد ضرر۳۰۰تومان بسیار شرایط مناسبی دارد ودر اینده شاهد روزهای خوبی در این سهم خواهیم بود برای دیدن این روزها قدری نیاز به اماده سازی است لذا خرید همین حوالی وهرچه نزدیک تر به محدوده خط روند صعودی بلند مدت(۳۰۰)با دید میانمدت ارزنده خواهد بود.


https://t.me/bours_trader_sanaeiانتهای خبر

0
0