ایبنا
1401/06/03
09:22
🔺کاهش کم سابقه یورو در مقابل دلار! 🔹نرخ برابری یورو-دلار به یکی از کمترین مقادیر تاریخی خودش و همچنین به کمترین مقدار در حدود ۲۰ سال اخیر رسیده اس...

🔺کاهش کم سابقه یورو در مقابل دلار!🔹نرخ برابری یورو-دلار به یکی از کمترین مقادیر تاریخی خودش و همچنین به کمترین مقدار در حدود ۲۰ سال اخیر رسیده است.🔹از علل اصلی این رخداد تاریخی میتوان به کاهش قدرت اروپا برای افزایش نرخ بهره نسبت به آمریکا به دلیل نگرانی از بروز رکود با وجود شوک های هزینه‌ای سنگین ناشی از جنک روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت کامودیتی ها به ویژه نفت و گاز اشاره کرد.🔹 آمریکا بعد از فروکش کردن نسبی کرونا، تا کنون نرخ بهره را ۹ پله افزایش داده و به ۲.۵ درصد است اما اروپا بعد از ۱۱ سال نرخ بهره را دو پله افزایش داد و به ۰.۵ درصد رساند.انتهای خبر

0
0